Whey Protein Tozu Nedir?

Whey proteini sütte bulunan iki proteinden biridir (diğeri kazein). Süte koagülan bir madde (genellikle renin) eklendiğinde, kazein ve peynir altı suyu ayrılır. Whey (peynir altı suyu) proteini, sütün suda çözünen kısmıdır. Whey protein tozu, protein takviyesi olarak kullanılır. Bu ürün, hedeflenen günlük protein hedeflerine ulaşmanıza yardımcı olur. Diğer formlardan daha hızlı emildiğinden, kas protein sentezini çok hızlı biçimde arttırır. Whey protein tozu, karaciğer veya böbreklere zarar vermez, ancak önceden var olan rahatsızlıkları daha da kötüleştirebilir. Karaciğer veya böbrek rahatsızlığı olan kişiler, bu ürünü kullanmadan önce bir doktora danışmalıdır.

Whey Protein İçeriği

Whey proteini, peynir suyundan izole edilmiş globüler proteinlere verilen isimdir. İnek sütündeki protein,%20 whey proteini ve %80 kazein proteini iken, insan sütü için bu oran %60'a %40'tır. Peynir suyundaki protein oranı, peynir altı suyundaki toplam kuru katıların yaklaşık %10'unu oluşturur. Bu protein tipik olarak beta-laktoglobulin (%65), alfa-laktalbümin (%25), sığır serum albümini (%8) ve immünoglobülinlerin bir karışımıdır. Bunlar pH'tan bağımsız olarak kendi doğal formlarında çözünürler.

Whey Protein Tozu

Whey Protein Ne İşe Yarar?

  • Yağ oranını düşürmeye ve kas dokusunu korumaya yardımcı olur
  • Minnesota’da yapılan 12 haftalık bir araştırmada, whey proteini tüketen katılımcıların vücut yağ oranları araştırmanın sonunda %6.1’lik bir ortalama oranla azaldığı, izokalorik karışımlı içecek tüketenlerin ise yağ oranlarının sabit kaldığı gözlemlenmiştir.

  • Kas kütlesini ve dayanımını arttırdığı bilinmektedir
  • Teksas Baylor Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, 10 hafta boyunca dayanım egzersizi yapan 19 kişinin bir bölümüne 14 gram whey proteini ve 6 gram serbest amino asit verilirken, diğerlerine 20 gram plasebo verilmiş ve whey proteini tüketenlerin yağsız kütle ve kas oranlarında belirgin bir artış görülmüştür.

  • Açlık hissini azaltmaya yardımcıdır
  • Avustralya’da yapılan bir araştırma sonucunda, günde 50 gram whey proteini içeren bir içecek tüketen katılımcıların grelin (beyninize açlık hissini veren hormon) seviyelerinin, tüketmeyenlere oranla önemli ölçüde düştüğü gözlemlenmiştir.

  • Kanser ile savaştığını gösteren bilimsel araştırmalar mevcuttur
  • Çeşitli araştırmalar whey proteini tüketiminin, prostat ve kolon gibi bazı yaygın kanser türlerine karşı mücadeleye katkıda bulunabileceğini göstermiştir.

    © Copyright 2024 by Fitbull.com®. Tüm Hakları Saklıdır.