Üre Ve Kreatinin Yüksekliği Nedir?

Üre nitrojen, kanınızda doğal olarak bulunan, yediğiniz besinlerden ve vücudunuzun metabolizması sonucu protein parçalanmasıyla ortaya çıkan normal bir atık üründür. Normalde kanınızdan böbrekleriniz tarafından atılır, ancak böbrek fonksiyonu yavaşladığında, üre nitrojen seviyesi (BUN seviyesi) yükselir. Daha az protein tüketerek BUN değerini düşürebilirsiniz. Kreatinin, üre ve ürat seviyeleri, böbreklerin vücut içindeki sıvıyı süzme kabiliyeti azaldıkça yükselir. Bu artış, böbreklerin veriminin azalmasının sebebine bağlı değildir. Kreatinin seviyelerinin yükselmesinin en yaygın nedenleri, filtrasyon mekanizmasının uzun süreli yüksek tansiyon veya diyabet nedeniyle kademeli olarak zarar görmesidir. Kişinin susuz kaldığı ağır ateşli hastalıklarda, böbrekler, vücuttaki proteinlerin parçalanma ürünleri ile uğraşmaya çalışırken kan kreatinin düzeylerinde bir artış olabilir.

Üre Ve Kreatinin Yüksekliği Nedir? Üre Ve Kreatinin Değerleri

Üre Ve Kreatin Yüksekliği Nasıl Olur?

Kreatin yüksekliğinin nedenleri genellikle böbrek fonksiyonlarında oluşan sorunlardır. Anormal derecede yüksek kreatinin seviyeleri, böbrek hasarını veya kronik böbrek hastalığını gösterebilir. Böbreklerde fonksiyonel hasar, ciddi bir enfeksiyon ya da böbreklere gelen kan akışının düşük olmasından kaynaklanabilir. Bunların yanı sıra, düşük kan akışı ya da düşük tansiyon, kalp yetmezliği, arter hastalığı veya ciddi dehidratasyonun bir sonucu da olabilir. Bir başka sebep ise filtrasyonun yapıldığı mimari birimlerin (glomerulus) kaybıdır. Kan kreatininindeki ve azalan ekskresyondaki bir artış, kayıp böbrek glomerüler fonksiyonunun (ya da glomerüler filtrasyon oranı) bir işaretidir. Diyabet veya glödem gibi böbrek enfeksiyonları ya da otoimmün hastalıklar gibi glomerulustaki mikroskobik kan damarlarını etkileyen hastalıklar, böbrek filtrasyonunda yer alan hassas yapılara zarar verebilirler. Bazı kalıtsal rahatsızlıklar (Goodpasture sendromu gibi), enfeksiyöz ajanlara (Streptococcus vb.) yanıt ve ilaçların neden olduğu hasarlar da böbrek fonksiyonlarını azaltabilir.

© Copyright 2024 by Fitbull.com®. Tüm Hakları Saklıdır.