Proteinsiz Beslenme Zararlı Mıdır?

Proteini tamamen hayatınızdan çıkarmak mümkün olmasa da, protein tüketiminizi az proteinli diyetler ile beslenerek azaltabilirsiniz. Düşük proteinli diyetler olarak bilinen bu diyetler, uygulayan kişilerin protein alımını oldukça azalttıkları diyetlerdir. Fenilketonüri ve Homosistinüri gibi kalıtsal metabolik bozuklukları olan hastalara önerilirler. Bu diyetler böbrek veya karaciğer hastalığı olan kişiler tarafından da kullanılmaktadır. Düşük protein tüketimi, muhtemelen kalsiyum homeostazındaki değişiklikler nedeniyle kemik kırılması riskini arttırabilir. Fenilketonüri'den muzdarip bir bireyin tüketeceği protein miktarı ve bileşimi, homosistinüri hastalarına kıyasla önemli derecede farklı olacağı için, düşük protein içeriğinin ne olduğuna dair tek bir tanım bulunmamaktadır. Karaciğer hastalığı olanların tükettikleri protein miktarı, bireylerin azot dengesi değişmeyecek şekilde ayarlanır. Vücuda gereksinimden fazla alınan amino asitler depolanamaz, ancak deaminasyon ile değiştirilirler (amin grubunun çıkarılması). Bu olay karaciğer ve böbreklerde gerçekleştiğinden, karaciğer veya böbrekleri hasar görmüş olan kişilere daha az protein tüketmeleri önerilebilir. Metionin ve sistein amino asitlerinin kükürt içeriği nedeniyle, bu amino asitlerin fazla olması, sülfat iyonlarıyla birleştiklerinde asit üretmelerine yol açar. Bu sülfat iyonları kemikten alınan kalsiyum iyonlarıyla nötralize edilebilir ve bu da net üriner kalsiyum kaybına neden olabilir. Sonuç olarak, zamanla kemik mineral yoğunluğunda azalma ortaya çıkabilir.

Proteinsiz Beslenme Zararlı Mıdır?

Proteinsiz Beslenmenin Yan Etkileri Nelerdir?

Fenilketonüri hastası olan bireyler ise, fenilalanini tirozine dönüştüren enzimden yoksundurlar, bu amino asit, düşük seviyelerde, beslenme ile sağlanmalıdır. Diğer yandan homosistinüri, homosisteinin birikmesine yol açan amino asit metiyonin metabolizmasını içeren kalıtsal bir hastalıktır. Tedavisinde, diyette düşük seviyelerde metionin ve yüksek düzeyde vitamin B6 takviyesi yer alır. Protein alımının İnsülin / İnsülin benzeri büyüme faktörü 1 Sinyalleşmesi (IIS) üzerine etkisiyle ve protein asitlerinin memelilerin rapamisin hedefiyle (mTOR) doğrudan algılanışı nedeniyle (uzun ömür ve kanser çoğalması ile ilgili iki sistem), düşük proteinli diyetler halkın bazı üyeleri arasında yaygındır. 80:10:10 diyetinde olduğu gibi düşük protein alımının yanı sıra, IIS'yi modüle etme amaçlı diğer girişimler, aralıklı oruç ve 5: 2 tipli diyet içindir.

© Copyright 2024 by Fitbull.com®. Tüm Hakları Saklıdır.