Proteinler Kaça Ayrılır?

Proteinler başlıca üç çeşide ayrılırlar:
Basit proteinler, bileşik proteinler ve türev proteinler. Bunları listeleyecek olursak:
Basit proteinler: Albüminler, globülinler, globinler, glutelinler, prolaminler, protaminler, histonlar, keratin, elastin, fibrinojen ve miyozin.
Bileşik proteinler: Kollajen, Proteoglikanlar, Lipoproteinler, Fosfoproteinler, Kazein, Nükleoproteinler, Metalloproteinler, Ferritin, Transferrin, seruloplazmin, Kromoproteinler, hemoglobin, miyoglobin, sitokromlar ve peroksidaz.
Türev proteinler: Protean, Metaprotein, Koagule proteinler, Proteozlar, Peptonlar, Oligopeptitler ve peptitler.
Ayrıca proteinler vücuttaki kullanım alanlarına göre beş farklı alanda incelenirler:
Antikor: Antikorlar vücudun korunmasına yardımcı olmak için virüsler ve bakteriler gibi çeşitli yabancı parçacıklara bağlanırlar (Örn. İmmünoglobin).

Proteinler Kaça Ayrılır? Protein Rehberi

Kaç Çeşit Protein Bulunur?

Enzim: Enzimler, hücrelerde gerçekleşen binlerce kimyasal tepkimenin neredeyse tamamının yerine getirilmesinden sorumlu maddelerdir. Bunun yanı sıra, DNA'da depolanan genetik bilgileri okuyarak yeni moleküllerin oluşumuna yardımcı olurlar. (Örn. Fenilalanin hidroksilaz)
Haberci Protein: Haberci proteinler (bazı hormon türleri gibi), farklı hücreler, dokular ve organlar arasındaki biyolojik süreçleri koordine etmek için gereken sinyalleri iletmekle görevlidirler (Örn. Büyüme hormonu).
Yapısal Bileşen: Bu proteinler hücre için yapı ve destek sağlayan proteinlerdir. Daha büyük ölçekte bakıldığında, vücudun hareket etmesini de yapısal bileşenler sağlar (Örn. Aktin).
Taşıma / Depolama: Bu proteinler, atomlar ve küçük moleküllere hücre içi de dahil olmak üzere vücudun her yerinde bağlanır ve onları taşırlar (Örn. Ferritin).

© Copyright 2024 by Fitbull.com®. Tüm Hakları Saklıdır.