Kreatinin Serum Nedir?

Serum kreatinin kan testi, kandaki kreatinin düzeyini ölçer. Kreatinin, kasınızda bulunan kreatin bozulmaya uğradığında oluşan bir atık üründür. Kandaki kreatinin düzeyleri, doktorunuza böbreklerin ne kadar iyi çalıştığına dair bilgi sağlayabilir. Her böbreğin nefron adı verilen milyonlarca küçük kan filtreleme birimi vardır. Nefronlar, glomerüller olarak bilinen çok küçük bir kan damarı kümesi vasıtasıyla kanı filtreler. Bu yapılar atık ürünleri, fazla suyu ve diğer yabancı maddeleri kandan ayırır. Toksinler idrar torbasında saklanır ve idrar yaparken çıkarılır. Kreatinin, böbreklerin normal olarak vücuttan attığı maddelerden biridir. Doktorlar böbrek fonksiyonlarını kontrol etmek için kandaki kreatinin düzeyini ölçer. Yüksek düzeyde kreatinin, böbreğin hasar gördüğünü ve düzgün çalışmadığını gösterebilir. Serum kreatinin kan testleri genellikle bir kan üre nitrojen (BUN) testi ve bir temel metabolik panel (BMP) veya kapsamlı bir metabolik panel (CMP) de dahil olmak üzere diğer birçok laboratuar testleri ile birlikte yapılır. Bu testler, bazı hastalıkları teşhis etmek ve böbrek fonksiyonunuzla ilgili herhangi bir problemi kontrol etmek için rutin fiziki muayeneler sırasında yapılır. Serum kreatinin kan testi fazla hazırlık gerektirmez. Aç kalmanız gerekmez. Doğru bir sonuç almak için normalde yaptığınız gibi yiyebilir ve içebilirsiniz. Ancak, doktorunuza, halihazırda kullanmakta olduğunuz reçeteli veya reçetesiz (OTC) ilaçlar hakkında bilgi vermeniz önemlidir. Bazı ilaçlar, böbrek hasarına neden olmadan kreatinin seviyelerini artırabilir ve test sonuçlarınızı etkileyebilir.

Kreatinin Serum Nedir? Kreatinin Serum Hakkında Detaylı Bilgiler

Kreatinin Serum Ne İşe Yarar?

Doktorunuz, ilacınızı almayı bırakmanızı veya testten önce dozajınızı ayarlamanızı isteyebilir. Ayrıca, test sonuçlarınızı yorumlarken bunu dikkate alır. Serum kreatinin kan testi, küçük bir kan örneği alımı gerektiren basit bir testtir. Kan alan teknisyen önce kollarınızı açmanızı ister. Enjeksiyon bölgesini antiseptik ile sterilize eder ve daha sonra kolunuzun etrafına bir bant bağlar. Bir damar bulduktan sonra, kanı toplamak için içine bir iğne sokar. Çoğu durumda, dirseğin iç kısmındaki damarlar kullanılır. İğne takıldığında hafif bir batma hissedebilirsiniz, ancak testin kendisi acı vermez. Görevli iğneyi çıkardıktan sonra, iğne yarasına bir bandaj koyar. Yeterli kan alındıktan sonra, numune analiz için bir laboratuvara gönderilir. Doktorunuz testten birkaç gün sonra sonuçları size verecektir. Böbreklerden süzülen kreatinin idrar vasıtasıyla yok edilir. Böbreklerin glomerulus adı verilen ve kreatinin'in filtrelenmesinden sorumlu kısmı kan damarlarında problemlere ve kan dolaşımında daha fazla kreatinin oluşmasına neden olan enfeksiyonlara karşı hassastır. Serum kreatinin kan testi, böbrekler kreatinini atamadığı zaman kan dolaşımındaki kreatinin miktarını ölçmeye yarar. Yüksek serum kreatinin, böbrek yetmezliğini güvenilir bir şekilde yansıtır, ancak idrar kreatinin klerensi ve kan üre nitrojeni ile birlikte dikkate alınması önerilir.

© Copyright 2024 by Fitbull.com®. Tüm Hakları Saklıdır.