Kreatinin Referans Aralığı Nedir?

Kreatinin maddesi, böbrek fonksiyonunun değerlendirilmesinde kritik bir öneme sahiptir çünkü birçok ilginç özelliği vardır. Kanda, glomerüler filtrasyon oranının bir belirtecidir. İdrarda, birçok analit için 24 saatlik toplama ihtiyacını kaldırabilir veya 24 saatlik bir koleksiyonun doğruluğunu değerlendirmek için bir kalite güvence aracı olarak kullanılabilir. Serum kreatinin ve idrar kreatinin için referans aralıkları aşağıda listelenmiştir.

Serum kreatinin:
Yetişkin erkekler: 0.5 - 1.2 mg/dL
Yetişkin kadınlar: 0.4 - 1.1 mg/dL
Çocuklar (12 yaşına kadar): 0.0 - 0.7 mg/dL
Referans aralığı ırk, etnik köken ve cinsiyete göre değişir. Sonuç olarak, böbrek fonksiyonunu değerlendirmek için ölçülen serum kreatinini kullanılarak hesaplanan eGFR'ye (tahmini glomerüler filtrasyon oranı) bakılmalıdır. GFR ayrıca kreatinin klerensinden de hesaplanabilir.

İdrar kreatinin:
Yetişkin erkekler: 20 - 25 mg/kg/gün (70 kg erkek için yaklaşık 1575 mg/gün)
Yetişkin kadınlar: 15 - 20 mg/kg/gün (60 kg'lık bir kadın için yaklaşık 1050 mg/gün)
İdrar kreatinin konsantrasyonlarının (mg/dL) su alımına bağlı olarak değiştiğine (hidrasyon durumu) ve dolayısıyla kendi başına çok anlam ifade etmediğine dikkat etmeniz gerekir.
Düşük serum kreatinin değerleri nadir görülür. Serum kreatinin değerinin düşük olması neredeyse her zaman düşük kas kütlesi ile bağlantılıdır. Teorik olarak, düşük değerler aynı zamanda artmış glomerüler filtrasyon oranını (GFR'ler) da yansıtabilir. GFR azaldığında serum kreatinin seviyeleri yükselir (akut böbrek hasarı veya kronik böbrek hastalığı).

Kreatinin Referans Aralığı Nedir? Kreatin Hakkında Bilgiler

Kreatin ve Kreatinin Değerleri Nasıl Hesaplanır?

Serum kreatininindeki artış, matematiksel nedenlerden dolayı hastalığın ilk aşamalarında nispeten azdır (örneğin, başlangıçtaki kreatinin 0.6 olan bir kişi, kreatinin 1.3'e çıkmadan önce GFR'nin %50'sinden fazlasını kaybetmek zorunda kalır). Bunun genel nedeni, kas kütlesindeki cinsiyet, yaş ve etnisite ile ilgili (diğer şeylerin yanı sıra) bireysel farklılıklardır. Sonuç olarak, yetişkin hastalar için (18 yaş ve üstü), çoğu klinik laboratuvarda ölçülen serum kreatininle birlikte artık tahmini bir GFR (eGFR) değeri de rapor edilmektedir. eGFR, bu değişkenlerin bazılarını açıklar ve serum kreatinin normal göründüğü veya sadece minimal olarak yükseldiği durumlarda bile GFR'de önemli azalmalar tespit edilebilir. Örneğin, serum kreatinin 1.0 (normal referans aralığındaki bir değer) olan beyaz bir kadın, 59 mL/dak/1.73 m2'lik bir eGFR'ye ve kronik böbrek hastalığı ile tutarlı bir değere sahiptir. Ancak, bu hesaplamanın çeşitli durumlarda (örneğin, pediatrik hastalar, çok yaşlı hastalar, hamile bireyler, malnütrisyon, parapleji, iskelet kas hastalığı olan hastalar, hızla değişen böbrek fonksiyonu olanlar) geçerli olmadığını unutmamak gerekir. Bazı durumlarda, GFR ile ilgili daha doğru bilgiler 24 saatlik bir kreatinin klerensinden elde edilebilir, bu da 24 saatlik idrar alımı ve idrar ile serum kreatinin ölçümünü gerektirir. 24 saatlik toplam idrar tahlilleri, doğruluk/tamlık açısından 24 saatlik toplam kreatinin atılımı hesaplanarak değerlendirilmelidir. Yukarıda referans aralığı bölümünde erkekler ve kadınlar için tipik değerler listelenmiştir.

© Copyright 2024 by Fitbull.com®. Tüm Hakları Saklıdır.