Kreatin Kinaz nedir?

Kreatin kinaz, aynı zamanda kreatin fosfokinaz ya da fosfokreatin kinaz olarak da bilinir. Bir enzim olan kreatin kinaz, enerji sağlayan moleküllerin sentezinde ve kullanılmasında rol oynar, ağırlıklı olarak kalp, iskelet kasları ve beyin hücrelerinde bulunur. Kandaki kreatin kinaz miktarı cinsiyete, aktivite düzeyine ve etnik kökene bağlıdır, ancak Musküler Distrofi Derneğine göre normal olarak serum litresi başına 22 ila 198 aktivite birimi arasında değişmektedir. Bu miktar belirli sağlık durumlarında litre başına 200.000 adete kadar artış gösterebilir. Kreatin kinazın izolasyon alanına bağlı olarak üç ana alt tipi vardır. "Textbook of Medical Laboratory Technology" kitabının yazarı Dr. Ramnik Sood'a göre, CK-BB genellikle beyin, gastrointestinal sistem ve idrar yolundan izole edilir. Bir diğer alt tip olan CK-MB, kalpte bulunurken ve CK-MM ise iskelet kasları ve kalpte depolanır. CK-MM, sağlıklı bireylerin kanındaki kreatin kinaz alt tipidir. Kandaki diğer CK alt tiplerinin varlığı, çeşitli hastalık durumlarına işaret edebilir.

Kreatin Kinaz nedir? Kreatinin Kinaz Hakkında Tüm Bilgiler

Kreatinin Kinaz Nedir?

Kreatin kinaz vücuttaki enerji üretiminde önemli bir rol oynar, bu da çoğu doku ve organın düzgün çalışması için onu gerekli kılan bir özelliktir. Kreatin kinaz, adenozin trifosfat veya ATP olarak bilinen enerji moleküllerinin oluşumunu katalize ederek kaslarda ve diğer dokularda enerji transdüksiyon işlemini kolaylaştırır. "Creatine: The Power Supplement" kitabına göre, kreatin kinaz konsantrasyonu, bu bölgelerde artan enerji kullanımı ve üretimi nedeniyle kaslarda, kalpte ve beyinde daha yüksektir. Vücuttaki kreatin kinaz seviyelerindeki herhangi bir değişiklik sağlık sorunlarına yol açabilir. 2006 yılında "Journal of Biomedicine and Biotechnology" dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, beyindeki kreatin kinaz aktivitesindeki bozukluklar Alzheimer hastalığının şiddetini artırabilmektedir. "Journal of Hypertension" dergisinin Kasım 2000 sayısında yayınlanan bir başka araştırma ise, bazı etnik grupların kalp dokusunda kreatin kinaz aktivitesinin artmasının hipertansiyon riskini artırabileceğini ortaya koymuştur. Kandaki yükselmiş kreatin kinaz seviyeleri, kalp hastalığı, müsküler distrofi, tiroid rahatsızlıkları, sinir hasarı ve böbrek fonksiyon bozukluğuna kadar değişen çeşitli hastalıkların habercisi olabilir. Doktorunuz, kanda artmış kreatin kinaz seviyelerine yol açan durumlardan herhangi birini taramak için bir kreatin kinaz testi isteyebilir. MedlinePlus, ampisilin, amfoterisin B, aspirin ve alkol de dahil olmak üzere, aldığınız her türlü ilacı ya da maddeyi doktorunuza bildirmenin önemli olduğunu belirtmektedir.

© Copyright 2024 by Fitbull.com®. Tüm Hakları Saklıdır.