İsolate Protein Nedir?

Peyniraltı suyu (whey) proteini izolatı (isolate protein), bileşenleri sütten ayırarak oluşturulan bir besin takviyesi ve gıda bileşenidir. Peynir altı suyu yani whey, peynir yapma sürecinin bir yan ürünüdür. Peynir altı suyu, peynir altı suyu proteinini üç şekilde üretmek üzere işlenebilir: peyniraltı suyu izolatı, peynir altı suyu konsantresi veya peynir altı suyu hidrolizatı.
Whey proteini formları arasındaki fark, ürünün bileşimi, özellikle protein içeriğidir. Peyniraltı suyu izolatları (isolate proteinler), saf protein yüzdesini artırır ve neredeyse laktoz, karbonhidrat, yağ ya da kolesterol içermez. Peyniraltı suyu (whey) proteinleri biyolojik olarak oldukça kullanılabilirlerdir, vücuda hızlı bir şekilde emilirler, yüksek oranda kas dokusunda bulunan dallı zincirli amino asit (BCAAs) konsantrasyonları yüksektir ve çalışan kasları beslemek ve protein sentezini uyarmak için kullanılırlar. Peyniraltı suyu izolatlarının temel bileşenleri (su) çıkarılmıştır ve genellikle, neredeyse hiç laktoz ya da kolesterol içermedikleri kabul edilir (tipik olarak en az %90 protein oranına sahip oldukları kabul edilir).
İsolate protein üretiminde yaygın olarak iki ayırma yöntemi kullanılmaktadır. Bir yöntem, zeta-potansiyeli olarak da bilinen, molekülün yüzey şarj özelliklerine göre peynir suyu akışından doğal peynir altı suyu proteini çıkaran iyon değiştiricilerden yararlanmaktadır. Bu yöntem, iyon değişim reçinesi ve protein molekülleri arasındaki çekimi etkinleştirmek ve daha sonra devre dışı bırakmak için hafif pH ayarlamaları kullanır. Proteinin reçineye geçici olarak bağlanması arasında, protein olmayan bileşenler reaktörden iyice yıkanır. Bu işlemin proteinlere zarar verip vermediği konusunda herhangi bir bilimsel kanıt mevcut değildir. Ayarlama için güçlü asitler ve bazlar kullanılmasına rağmen, pH yükselişi oldukça küçüktür. Bu aralıktaki protein konformasyonundaki değişiklikler geri dönüşümlüdür ve denatürasyon olarak kabul edilmez. İyon değiştirme, yerli peynir altı suyu proteinlerine oldukça özeldir ve genellikle süreç sırasında neyin saklandığı konusunda daha seçicidir. Bu nedenle, işlem son derece saf peynir suyu proteinleri üretmek için en iyi bilinir.

İsolate Protein Nedir? Protein Rehberi

İzole Protein Nedir?

İkinci yöntem olan membran filtreleme (tipik olarak mikrofiltrasyon ve ultrafiltrasyon kombinasyonu), bileşenleri peynir suyunun akışından ayırmak için temelde molekül boyutunu kullanır. Bu süreçte, daha büyük moleküller tutulurken, membrana zar yüzeyi boyunca daha küçük molekülleri zorlayan bir basınç uygulanır. Her iki yöntem de (membran filtrelemesi biraz daha az seçici olmakla birlikte) bir boyut aralığı içindeki herhangi bir molekülün muhafaza edilmesine izin vermekle birlikte, çok yüksek bir protein/protein olmayan ürün oranı verir. İki farklı yolla üretilen peyniraltı suyu proteini izolatları arasındaki bileşimsel farklılık, membran filtreleme ürününün yüksek seviyelerde bir kazein parçacığı olan kazino-glicomacropeptid (cGMP) içermesidir. Bu parçacık, daha eksik bir amino asit profiline sahiptir ve dallı zincirli amino asitler bakımından fakirdir.
Besinsel takviye maddesi olarak, peynir altı suyu ve diğer protein tozları, kullanım anında su, meyve suyu, süt veya başka bir sıvı gibi bir çözücü eklenerek tüketilebilirler.

İzole Proteini Kimler Kullanmalıdır?

İzole proteini kas kütlesi kazanımının yanında kilo kontrolü sağlamak isteyen sporcular hedeflerine ulaşmak için kullanabilir. Düşük şeker ve karbonhidrat içeriği ile kilo yapmaz ve yağsız kas kütlesi kazanımında yardımcıdır.

© Copyright 2024 by Fitbull.com®. Tüm Hakları Saklıdır.