C Vitamini Takviyeleri Nelerdir?

Diyet takviyelerinin hızla genişleyen pazarında, etkinliği veya biyoyararlanımı ile ilgili farklı iddialara sahip birçok farklı formda C vitamini takviyesi bulmak mümkündür. Biyoyararlanım, tatbik edildikten sonra hedef doku için bir besinin (veya ilacın) yarar derecesini belirtir. Farklı C vitamini formlarının biyoyararlanımı hakkında bilimsel araştırma sonuçları için literatürü gözden geçirdik: Doğal ve sentetik L-askorbik asit kimyasal olarak aynıdır ve biyolojik aktivitelerinde bilinen farklılıklar yoktur. L-askorbik asidin doğal kaynaklardan biyoyararlanımının, en az iki insan çalışmasında sentetik askorbik asitinkinden farklı olabileceği ihtimali araştırılmış ve klinik açıdan önemli farklılıklar gözlenmemiştir. 12 erkek (6 sigara içen ve 6 sigara içmeyen) üzerinde yapılan bir çalışmada, sentetik askorbik asidin (su içinde uygulanan toz) biyoyararlanımının, kandaki askorbik asit seviyeleri baz alındığında portakal suyundakinden biraz daha üstün, lökositlerdeki (beyaz kan hücreleri) askorbik asit seviyesi baz alındığında ise farklı olmadığı gözlemlenmiştir. 68 sigara içmeyen erkek katılımcının katıldığı başka bir çalışmada ise, pişirilmiş brokoli, portakal suyu, portakal dilimleri ve sentetik askorbik asit tabletleri formlarında tüketilen askorbik asitin, plazma askorbik asit seviyeleri baz alındığında eşit olarak biyoyararlanım sağladığı bulunmuştur. Askorbik asidin gastrointestinal absorpsiyonu, aktif bir nakil işlemiyle ve pasif difüzyonla gerçekleşir. Düşük gastrointestinal konsantrasyonlarda, askorbik asit aktif transportu baskındır, yüksek gastrointestinal konsantrasyonlarda ise aktif transport doygun hale gelir ve sadece pasif difüzyon bırakır. Teoride, mide boşalmasının hızını yavaşlatmak (örneğin, gıda ile askorbik asit almak veya yavaş salınan bir askorbik asit almak suretiyle) emilimini arttırmalıdır. Askorbik asidin biyoyararlanımı, toz, çiğnenebilir tabletler veya çiğnenebilir olmayan tabletler formlarının her birinde eşit görünse de, yavaş salimli preparatlarda askorbik asidin biyoyararlanımı daha az belirgindir.

C Vitamini Takviyeleri Nelerdir?

C Vitamini Hapı Nasıl Kullanılır:

Askorbik asidin (mineral askorbatlar) mineral tuzları daha az asidiktir ve bu nedenle "tamponlanmış" olarak kabul edilir. Bu yüzden, mineral askorbatlar genellikle gastrointestinal problemler (mide veya ishal) yaşayan kişilere önerilir. Fakat, mineral askorbatların gastrointestinal sistemde daha az tahriş edici olduğu iddiasını desteklemek veya reddetmek için çok az bilimsel araştırma vardır. Askorbik asit mineral tuzları alındığında, hem askorbik asit hem de mineral iyi absorbe edilmiş gibi görünmektedir, bu nedenle büyük dozlarda mineral askorbat alırken askorbik asite eşlik eden mineral dozunu dikkate almak önemlidir. Bioflavonoidler veya flavonoidler ise, bitkilerde bulunan polifenolik bileşiklerdir. C vitamini bakımından zengin meyve ve sebzeler, özellikle turunçgiller, genellikle zengin flavonoid kaynaklarıdır. Biyoflavonoidlerin askorbik asitin biyoyararlanımı üzerindeki etkisi yakın zamanda gözden geçirilmiştir. Flavonoid içeren gıdalarda tek başına C vitamini veya C vitamini emilimini karşılaştıran 10 klinik çalışmanın sonuçları, askorbik asitin biyoyararlanımında önemli bir farklılık göstermemiştir.

© Copyright 2024 by Fitbull.com®. Tüm Hakları Saklıdır.