Böbrekte Kreatin Yüksekliği Nasıl Olur?

Kreatinin rutin olarak yapılan kan testleri iel ölçülür ve genel metabolik sağlığınızın bir yansımasıdır. Erkekler için normal kreatinin kan düzeyleri, 0.6 ila 1.2 miligram/desilitre (mg/dL) iken bu rakam kadınlar için 0.5 ila 1.1 mg/dL'dir. Kreatinin kanda bulunan bir kimyasal atık üründür (günlük kas kasılmalarının bir yan ürünüdür). Normal koşullar altında, böbrekler tarafından filtrelenir ve idrar yoluyla vücuttan çıkarılır. Kreatinin seviyeleri, bazı takviye ya da ilaçların kullanımı, dehidrasyon, büyük miktarlarda et veya protein tüketimi ya da ağır ağırlık egzersizleri yoluyla kas geliştirme çalışmaları gibi nedenlerden ötürü, böbrek fonksiyonlarından bağımsız olarak geçici bir şekilde yükselebilir. Kreatin yüksekliğinin nedenleri genellikle böbrek fonksiyonlarında oluşan sorunlardır. Anormal derecede yüksek kreatinin seviyeleri, böbrek hasarını veya kronik böbrek hastalığını gösterebilir. Böbreklerde fonksiyonel hasar, ciddi bir enfeksiyon ya da böbreklere gelen kan akışının düşük olmasından kaynaklanabilir. Bunların yanı sıra, düşük kan akışı ya da düşük tansiyon, kalp yetmezliği, arter hastalığı veya ciddi dehidratasyonun bir sonucu da olabilir. Bir başka sebep ise filtrasyonun yapıldığı mimari birimlerin (glomerulus) kaybıdır. Kan kreatininindeki ve azalan ekskresyondaki bir artış, kayıp böbrek glomerüler fonksiyonunun (ya da glomerüler filtrasyon oranı) bir işaretidir. Diyabet veya glödem gibi böbrek enfeksiyonları ya da otoimmün hastalıklar gibi glomerulustaki mikroskobik kan damarlarını etkileyen hastalıklar, böbrek filtrasyonunda yer alan hassas yapılara zarar verebilirler. Bazı kalıtsal rahatsızlıklar (Goodpasture sendromu gibi), enfeksiyöz ajanlara (Streptococcus vb.) yanıt ve ilaçların neden olduğu hasarlar da böbrek fonksiyonlarını azaltabilir.

Böbrekte Kreatin Yüksekliği Nasıl Olur? Kreatin Hakkında Detaylı Bilgiler

Böbrekte Kreatin Yüksekliği Tedavisi Nedir?

Kreatinin, üre ve ürat, böbreklerin vücut içindeki sıvıyı süzme kabiliyeti azaldıkça artar. Bu artış, böbreklerin veriminin azalmasının sebebine bağlı değildir. Kreatinin seviyelerinin yükselmesinin en yaygın nedenleri, filtrasyon mekanizmasının uzun süreli yüksek tansiyon veya diyabet nedeniyle kademeli olarak zarar görmesidir. Kişinin susuz kaldığı ağır ateşli hastalıklarda, böbrekler, vücuttaki proteinlerin parçalanma ürünleri ile uğraşmaya çalışırken kan kreatinin düzeylerinde bir artış olabilir. Akut böbrek yetmezliği, travmalar, kan kaybı, ciddi enfeksiyonlar, zehirler, bazı kanserler ve biyokimyasal dengesizliklerden kaynaklanabilir. Böbrekler bir noktadan sonra durumla daha fazla baş edemedikleri için, kreatinin seviyesi yükselir. Böbrek fonksiyonlarının güvenilir ölçümü genellikle bir kreatinin klirens testi ile ifade edilir. Bu, 24 saatlik aralıkta idrarda üretilen kreatinin miktarına bağlı olarak kan kreatininini eksprese eden bir formül içerir. Kreatinin seviyesi, tek başına bize çok yararlı bilgiler vermez. Biyokimya ve mikrobiyolojik içerik için idrar muayenesi, X-ışını taramaları ve hatta bazen böbrek biyopsisi de dahil olmak üzere, aynı anda birkaç farklı test yaptırmak daha kesin sonuçlar verir. Ancak, genel anlamda, yükselen kreatinin düzeyi, kötü performans gösteren böbrekler ile ilgili bir sorunu simgelemektedir.

© Copyright 2024 by Fitbull.com®. Tüm Hakları Saklıdır.