Bal Karbonhidrat Mıdır?

Bal bazen sıvı şeker olarak adlandırılan bir besindir. Bu adlandırma oldukça doğrudur çünkü bal tatlılığını şekerden alır. Aslında, birkaç çeşit şekere sahiptir. Burada şeker olarak düşündüğümüz şey, farklı yapılarda birbirine bağlı karbonhidratların bir birleşimidir. Bal, yaklaşık 24 kadar farklı şeker türü içeren bir gıdadır. Balda bulunan şeker türlerinden biri sükrozdur. Granül halindeki sükroz, yani sofra şekeri, kahveye ve çaya serpiştirdiğiniz tatlı beyaz kristallere denir ve yemek tariflerinde kullanılır. Sükroz, beslenme uzmanlarının “basit” şekerler veya monosakkaritler olarak tanımladığı, fruktoz ve glikozdan oluşan bir disakkarittir. Bir oksijen atomu iki monosakkaridi birbirine bağlayarak sükrozu oluşturur. Exploratorium web sitesinde, limon suyu gibi asidik bir maddenin bu bağı bozabileceği not edilmiştir. Bal, ekstra gevşek fruktoz ve glikoz molekülleri içerir. Fruktoz, meyve şekeri olarak bilinir. Glikoz ise, vücudun enerji için ihtiyaç duyduğu temel basit şekerdir. USDA Tarım El Kitabı Numara 335'te J. W. White, Jr. ve Landis W. Doner tarafından 1980 yılında yayınlanan bir makalede, aynı zamanda levuloz ve dekstroz olarak bilinen fruktoz ve glikozun, baldaki şeker içeriğinin yaklaşık %85'ini oluşturduğu belirtilmektedir.

Bal Karbonhidrat Mıdır? Balın Besin Değerleri İle İlgili Tüm Bilgiler

Balda bulunan diğer bir şeker türü olan maltoz, genellikle malt şekeri olarak adlandırılır. Maltoz, iki glikoz molekülünden oluşan bir disakkarittir. Elmhurst Koleji, maltozun, tahılın en yüksek nişasta içeriğine erişmesine izin verildiğinde ve daha sonra bira yapmak için ısıtıldığında ortaya çıkan şeker türü olduğunu belirtmiştir. Kendi başına yiyeceklerde tatlandırıcı olarak ve bazen ördek eti gibi yiyecekleri kaplamak ve daha gevrek bir hale getirmek için kullanılır. White ve Doner, balın, birçoğu kimyasal tepkimelerden ve enzim reaksiyonlarından meydana gelen ya da işleme sırasında ilave edilen birkaç şeker daha içerdiğini belirtmiştir. Bal, başlangıçta bir sükroz, fruktoz, glikoz karışımı (White ve Doner'ın, bal dekstrini olarak tanımladığı form) olarak tanımlanmıştır. Daha sonra, bal dekstrininin, maltoz, maltotrioz, theanderoz, kojibioz, izopanoz, sentoz, erloz, panoz, maltuloz, gentiobioz ve turanoz gibi çeşitli di- ve trisakkaritler ile izomaltotetraloz ve izomaltopentaz gibi kompleks karbonhidratların bir karışımı olduğu ortaya çıkmıştır.

© Copyright 2024 by Fitbull.com®. Tüm Hakları Saklıdır.